با مدیریت تکنولوژی

با مدیریت تکنولوژی

خوشحالم که اینجا هستید. من بهداد فره وهر هستم. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-گرایش انتقال تکنولوژی. در وبلاگ "با مدیریت تکنولوژی" با مطالب متنوعی در زمینه مدیریت و تکنولوژی پذیرای شما خواهم بود.

یک جو ازین فَنّ چو به دامن نهم

صَد کنم آنرا و به صَد تَن دهم

«امیرخسرو دهلوی»

 

____

بهداد فره وهر

بهداد فره وهر


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-گرایش انتقال تکنولوژی - مؤسسه آموزش عالی فارابی

 

تحصیلات قبلی:

کارشناسی: مهندسی تکنولوژی جوش (متالورژی)- سال 92-90 - دانشگاه علمی کاربردی، قطعه سازان خودرو (ایران لوازم قطعه فعلی)

کاردانی: IT - گرایش نرم افزار - سال 86-84 - دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن

کاردانی: طراحی صنعتی - سال 81-79 - دانشگاه آزاد اسلامی، تهران غرب(تهران سما سابق)