با مدیریت تکنولوژی

با مدیریت تکنولوژی

خوشحالم که اینجا هستید. من بهداد فره وهر هستم. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-گرایش انتقال تکنولوژی. در وبلاگ "با مدیریت تکنولوژی" با مطالب متنوعی در زمینه مدیریت و تکنولوژی پذیرای شما خواهم بود.

۲۰ مطلب با موضوع «علمی-آموزشی» ثبت شده است

۰۵آبان

سخنرانی آکادمیک در مبحث اندازه سازمان

 با استفاده از کتاب تئوری سازمان استیون رابینز ((لطفا کیفیت پخش را هنگام تماشا از طریق Setting به اندازه بالاتر مثلا 720p تغییر دهید))
** اندازه سازمان و ارتباط آن با ساختار سازمان بر اساس کتاب تئوری سازمان نوشته استفن رابینز (استیون رابینز) ترجمه الوانی و دانایی فرد ** 

۰۱تیر

woman chess 

تصویر از تلگراف

نقش تفکر استراتژیک در موفقیت سازمانی

 

سازمان هایی که دارای تفکر استراتژیک بالاتری هستند، می توانند در خلق و اجرای نوآوری استراتژیکی که باعث موفقیت سازمان می شود، بهتر عمل کنند. (فیض و روح الامینی, 1392) اما از طرفی دیگر (پور صادق و یزدانی, 1390) در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند که: هر چند قابلیت تفکر استراتژیک نقش بسزایی در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط دارد، اما مدیران در عمل از آن بهره نمی برند.

در جای دیگر (هورواث, 1393و مترجم)  در کتاب جالب خود تحت عنوان اوج گیری-قواعد سه گانه تفکر استراتژیک اظهار نظر قابل تاملی دارد: اخیرا میشنویم که برنامه ریزی استراتژیک کالایی لوکس است و ضرورتی عاجل برای سازمانهای ایرانی ندارد؛ در مقابل، ادعا میشود که آنچه اهمیت دارد، ...

۲۹ارديبهشت

kid walking learning

مفاهیم اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ های ﻳﺎدﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎری: (حقانی و معصومی, 1389)

1.      ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ؛

2.      آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ، می تواند ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی به حساب آﻳﺪ؛

3.      همه رﻓﺘﺎرﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﺗﻐﻴﻴﺮ قابل مشاهده در رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ؛

4.      بر طبق نظر رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاﻃﻲ، ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﺪازه گیری ﻛﺮد، می تواند ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؛

5.      محیط باعث شکل گیری رفتار می شود؛

یادگیری از نگاه بیولوژی سلولی-مولکولی

مطالعات رفتاری و زیست شناسی نشان میدهند که یادگیری و حافظه از فرایندهای متعدد مجزایی تشکیل شده اند. همان طور که می دانیم یادگیری فرایند کسب اطلاعات جدید از دنیای اطراف بوده در حالیکه حافظه به قابلیت حفظ و بازخوانی این اطلاعات گفته می شود. تحقیقات اخیر با استفاده از مهندسی ژنتیک سعی در شناخت مکانیسم های درگیر در ایجاد حافظه دارند.

۲۰فروردين

 veteranspartyofamerica.org تصویر از

نگرش[1]، نیاز ها[2] و انگیزش شغلی[3]

برای نمایش قدرت نگرش، جمله ای از (Howe & Krosnick, 2017) نقل میکنم: "نگرش هایی که میتوانند به سادگی تغییر کنند، ضعیف هستند. و بعید است بتوانند رفتاری را شکل دهند" در مقابل "نگرش هایی که بیشترین تغییر رفتار را شکل می دهند، سخت تر تغییر میکنند." (Howe & Krosnick, 2017)

در همین راستا، نیاز نوعی هدف عقلانی است. چیزی که باید در درجه اول بدانیم اینست که خواستن در تقابل با نیاز یک ماهیت ارادی دارد؛ اما نیاز ارادی نیست، بلکه لزوم است. هر چیز دیگر در این زمینه باید با دانستن این موضوع مورد بحث قرار گیرد (O'Boyle, 2012) .

همینطور میتوان به مقاله ای که سعید نیا تحت عنوان نیاز به دانستن و نیاز به درک کردن انجام داده است اشاره نمود. درحالی که وی از سلسله مراتب ماسلو[4] (یا مزلو) نام میبرد، عنوان میدارد سلسله مراتب نیازهای اساسی انسان یا هرم ماسلو از یکی از محبوب ترین مسائل در مقالات است و به آن در بسیاری از حوزه ها به ویژه در زمینه مدیریت اشاره شده است. (Saeednia, 2009)

بطور خلاصه هرم ماسلو در تصویر 1 معرفی شده است.

هرم نیازهای ماسلو - مزلو 

تصویر 1 - هرم ماسلو (گرافیک از hseirann.blogfa.com)

 

          در ادامه سعید نیا 2009 به نقل از ماسلو 1970 اشاره میدارد: بحث تئوری نیازها که در هرم ماسلو طرح شده است به نوعی میخواهد اشاره کند که هر سطحی از نیازها به خودی خود  پیش نیاز سطح دیگری از نیاز است. چه اگر نیازی بطور کامل مرتفع گردد نیاز دیگری پدیدار خواهد شد. (Saeednia, 2009)

انگیزش

انگیزش شغلی مبتنی بر رضایتمندی[5] است. در خصوص انگیزش یا Motivation  نظریه ای وجود دارد به نام SDT  یا  نظریه خودخواسته[6] . نظریه خودخواسته یک نظریه انگیزش است.  انگیزش به معنی حمایت از تمایلات طبیعی یا ذاتی ما است که رفتارهای موثر و سالم داشته باشند.  (Breaugh, Ritz, & Alfes, 2017)

 

نظر شخصی

به نظر اینجانب فره وهر میتوان رابطه خطی بین نیاز، نگرش و انگیزش شغلی تصور کرد. سازمان نیز اگر در نیاز های اولیه خود غوطه ور بماند نمیتواند به سطح بالاتری دست یابد. با (هووی و کرونزنیک 2017) موافقم که معتقد است تا زمانی که یک نگرش قوی پا به عرصه وجود نگذاشته باشد تغییری نیز رخ نخواهد داد.

در این حالت از نگرش است که واقعا انگیزش شغلی اتفاق خواهد افتاد. با مروری که بر سوابق شغلی خود و همکاران داشتم دریافتم تا بحال انگیزاننده های شغلی را در هیچ محیط کاری مشاهده نکرده ام! این جای افسوس دارد. آیا به همین دلیل نیست که (براو، ریتز و آلفس 2017) از تمرکز بر انگیزش شغلی به تنهایی گذر کرده اند و به مرحله ای فراتر به نام انگیزش خودخواسته پرداخته اند؟ مایلم در اینجا به مبحث in-group و out-group در مدیریت روانشناسی اجتماعی اشاره ای داشته باشم. در سازمان نیز گروهی خود را بعنوان عضوی از تیم میشناسند و با تمام وجود برای شرکت خودشان کار میکنند. به جزییات فیش حقوق توجهی ندارند و کمی بیشتر ماندن در محل کار یا انجام بخشی از کار در تایم شخصی برایشان مساله ای ندارد. در مقابل گروهی نیز چشم به راه فیش حقوقی و مقدار دقیق آغاز و پایان ساعات کار هستند. تلاش رهبری سازمان (و نه مدیریت) تبدیل out-group ها به in-group هاست. حال با این توضیح مفهوم انگیزش شغلی یا انگیزش خودخواسته برای خواننده ملموس تر می نماید.

 

منابع

Breaugh, J., Ritz, A., & Alfes, K. (2017, Nov 13). Work motivation and public service motivation: disentangling varieties of motivation and job satisfaction. Public Management Review, 1-21. doi:10.1080/14719037.2017.1400580

Howe, G. L., & Krosnick, A. J. (2017). Attitude Strength. Annual Review of Psychology, 68, 327-351. doi:68:327-351

O'Boyle, E. J. (2012). On Need, Wants, Resources. International Journal of Social Economics, 20(12), 13-26. doi:10.1108_03068299310145595

Saeednia, Y. (2009, Sep). The need to know and to understand in Maslow’s basic needs hierarchy. US-China Education Review, 6(2), 1-6. doi:ISSN1548-6613

 

 

پانویس                                 [1] Attitude

[2] Needs

[3] Work Motivation

[4] Abraham Maslow

[5] Satisfaction

[6] Self-Determination Theory SDT


۱۴فروردين

technology assessment

ارزیابی تکنولوژی برای مدیران شرکت ها همواره یک چالش بزرگ است. بویژه این را باید در نظر داشت که اکثر کشورها علیرغم اینکه خالق تکنولوژی باشند، مصرف کننده نیز هستند. (Khamseh & Mohagheghi, 2013) یکی از وظایف مدیران استراتژیک، ارزیابی تکنولوژی است. با توجه به شرایط محیطی و قابلیت ها و توانایی های هر یک و نیز ارزیابی ضعف ها، استراتژی ها و سیاست های لازم را برای رشد اهداف سازمان اعمال میکنند. (Tabatabaeeian, 2005)

 ارزیابی تکنولوژی عبارت است از گردآوری اطلاعات کافی درباره یک تکنولوژی و پیامدهای ناشی از آن برای تمام کسانی که به نحوی از آن تاثیر خواهند پذیرفت، البته پیش از آنکه نسبت به توسعه یا بکارگیری آن اقدام شود.

به عبارت دیگر مصداق این ضرب المثل است:"بی گدار به آب نزن" (براون, 1382)

نمونه ارزیابی تکنولوژی در ایران

برق مصرفی صنایع فولاد به میزان بسیار بالایی در سطح مگاوات است. به منظور ارزیابی عملکرد صنایع فولاد و یافتن راه کار یا روشی تکنولوژیک برای ذخیره سازی موسوم به طرح ذخیره عملیاتی، یکی از شرکتهای تولیدکننده فولاد در خراسان مورد مطالعه قرار گرفت. به این ترتیب که ابتدا ظرفیت ترانس نصب شده و توان نامی مصرفی هریک از واحدهای اصلی و زمان هر زیرفرآیند آن مشخص شده است. با استفاده از مدل پیشنهادی به شبیه سازی فرآیند تولید فولاد و بررسی عملکرد آن در طرح ذخیره عملیاتی پرداخته شد. بدین منظور، در یک بازه زمانی 6 ساعتی؛ عملکرد، درآمد و هزینه های کارخانه فولاد را در سه حالت

1.عدم مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی

2.مشارکت حداقلی یا 21 درصد کاهش مصرف

3. مشارکت کامل

مورد مطالعه قرار میگیرد. در این ارزیابی، خروجی مطلوب کارخانه در بازه 6 ساعتی برابر 481 تن فولاد فرض شده است. با توجه به ریسک بهره برداری، کوره احیاء مستقیم همواره روشن در نظر گرفته شده است.

در این ارزیابی مشخص شد هرچه کارخانه به مقدار ماکزیمم ظرفیت تولیدی خود نزدیکتر باشد، میزان انعطاف پذیری آن برای اجرای طرحهای وقفه پذیر کمتر میشود. در چنین شرایطی نیز با کاهش تپ ترانس کوره ذوب و به تعویق انداختن فرآیند نورد، صنایع فولاد میتوانند در طرح ذخیره عملیاتی مشارکت حداقلی داشته باشند. برای مشارکت بیشتر صنایع فولاد در طرح ذخیره عملیاتی، نیاز به خاموش کردن کوره ذوب است که این امر منجر به کاهش محصول نهایی کارخانه و کاهش درآمد ناشی از آن میشود.

گفتنی است که به دلیل سهم پایین هزینه انرژی الکتریکی در مقابل سایر هزینه ها در صنایع فولاد، مالکین این صنایع تمایل چندانی به مشارکت در این قبیل طرحها از خود نشان نمی دهند. (مهدوی چابک, فخر شاملو, & رجبی, 1396)

نمونه ارزیابی تکنولوژی در سایر نقاط جهان

در دفتر ارزیابی تکنولوژی[1] که برای مطالعه انرژی های جایگزین برای ایالت اورگان[2] از ایالات متحده تشکیل شد موضوع شناسایی مناسب ترین انرژی جایگزینِ انرژی فسیلی (نفت و گاز، زغالسنگ،...) که حول شاخص های اقتصاد، مصرف کنندگان و محیط زیست[3] هم باشد مورد بررسی قرار گرفت. گزینه های جدید همچون انرژی باد، خورشید، هسته ای.

موضوع این ارزیابی این بود: " انرژی هسته ای یک جایگزین است[4]"
در این ارزیابی از تکنیک [5] SWOT استفاده شده است. از قابل توجه ترین نتایج حاصله از این ارزیابی این بود که بسیاری از انرژی های جایگزین، امکان "همیشه روشن [6]" را ندارند. ضمنا به این مساله توجه شد که امکان تبدیل به یکدیگر را نیز ندارند. یعنی نمیتوان انرژی باد را بجای انرژی خورشید بکار بست. 

از روش ارزیابی [7] TOP  دستاورد دیگری حاصل شد که تنها انرژی "همیشه روشن" که میتواند به کاهش گازهای گلخانه ای کمک کند انرژی هسته ای است. 

به نقل از دفتر ارزیابی تکنولوژی در این پروژه، هنگام انجام ارزیابی های تکنولوژیک، مهم است که بتوانید ویژگی های هر تکنولوژی را عادی و ساده کنید تا مقایسه ممکن شود. (Harell, Third , & Daim, 2010)
 

 

اثرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تکنولوژی

تکنولوژی اثری آن چنان قوی بر زندگی انسان داشته است که پیشرفت تمدن براساس تکنولوژی غالب آن عصر، شناسایی و ارزیابی می شود. (خلیل, 1392)

نظر شخصی: حال اثرات زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی هر تکنولوژی گاها تا سالها پس از ظهور یا همه گیری آن فناوری پنهان می ماند. هنوز اظهار نظر های علمی در خصوص اثرات احتمالا مخرب امواج اعم از مایکروویو، بلوتوث، وای فای، تلفن همراه و امثالهم با تردید و ضد و نقیض گویی هایی همراه است. انسان ذاتا موجودی محتاط است. به همین دلیل از بدو رویارویی با هر پدیده ای از آن پرهیز کرده، تا مدتی با احتیاط یا عدم اعتماد محض بسر میبرد.

در پایان معتقدم اثرات تکنولوژی هم مثبت و هم منفی هستند. شخصا به اینکه تکنولوژی بتواند در هر سه حیطه اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مثبت عمل کند چندان خوش بین نیستم. زیرا معمولا تکنولوژی بصورت مطالعه نشده دست به تولید مصنوعاتی میزند، سپس همه گیر میشود. مدتها بعد اثرات مخرب آن بروز میکند؛ آنگاه است که مدافعان اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی وارد عمل شده و با اطلاع رسانی گسترده سعی میکنند آن سبک تکنولوژی را متوقف کنند. تعداد نمونه هایی که در این زمینه میتوان نام برد بسیار زیاد است.

  • آزبست در سیستم ترمز خودرو ها، البسه، پوشش های پیش ساخته دیوار و سقف
  • بَنزِن در بنزین
  • سرب در بنزین
  • فراوری لبنیات
  • مواد نگهدارنده لبنیات و مواد غذایی

و بسیاری دیگر. 

 

 

منابع

Harell, G., Third , N., & Daim, T. (2010). Is nuclear energy an alternative: a case of technology assessment in Oregon. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, 3, No. 2, 150-179. doi:10.1504/IJNGEE.2010.033309

Khamseh, A., & Mohagheghi, M. (2013). Assessment of Technological Capability in Iranian Automotive Industries through Developing the Model. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 1730-1736. doi:ISSN 1805-3602

Tabatabaeeian, S. (2005). Evaluation of firm-level technology capabilities. Arian publication.

براون, ا. (1382). ارزی‍اب‍ی‌ و پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌. (ع. بوشهری, و ع. ملکی فر, مترجم) تهران: کرانه علم. doi:‏‫۶۵۸/۵۱۴

خلیل, ط. (1392). مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. (م. اعرابی, و د. ایزدی, مترجم) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. doi:9789643790592

مهدوی چابک, س., فخر شاملو, ن., و رجبی, م. (1396). ارزیابی و مدلسازی عملکرد تولید فولاد. کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی (ص. 7). تهران: انجمن علمی انرژِی ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

 

[1] Office of technology assessment

[2] State of Oregon

[3] Minimize greenhouse gases-کاهش گازهای گلخانه ای

[4] Is nuclear energy an alternative

[5] Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

[6] Always On

[7] Technical, Organizational and Personal (TOP)

۲۲اسفند

Strategy

Picture:business women experts


The five most important points of strategic management I can highlight in this post are as following:

1-       Necessarily being effective in operational does not meant to have strategy. So it is necessary to know what exactly strategy it is, then use the benefits of it. Strategy I mean.

2-       By having short term benefits of Strategy Management, especially non-financial ones; it can bring some financial benefits in long term. With chance of being more durable.

3-       The essence of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do. But in this case we must take rational decisions that they are fully studied. Of course its prerequisite is accepting that change is opportunity or reduce resistance in front of change.   

4-       General Management is column of a foundation. Strategy renders choices about what not to do as important as choices about what to do.

5-       Strategy must fit the organization. Discrete activities often affect one another. Everything matters. In exterior strategies Must be careful about interior affects or same. 

۱۳اسفند

منبع TIME


مدیریت استراتژیک چیست؟

استراتژی سازمان را تعریف میکند، کوتاه ترین راه را به افراد نشان میدهد تا سازمان خود را بشناسند و راه مناسبی برای درک کاری که سازمان انجام میدهد ارایه مینماید. (مینتزبرگ و دیگران, 1392)

رابطه بین مدیریت استراتژیک و مدیران(تصمیم گیری+موفقیت)

کافیست بتوانیم به این پرسش ها پاسخ دهیم:

آیا سازمان شما به خوبی دریافته است که در درون تحولی انقلابی قرار دارد؟ چه گام هایی در رابطه با این تحول انقلابی برداشته است؟

فرصت ها و تهدیدهای جهانی سازمان شما کدامند؟

میدانید رقبای آینده شما چه کسانی هستند و موقعیت مکانی آنها کجاست؟ (هینز, 1395)

استراتژی های ارزشمند اغلب از عمق یک سازمان بدون برنامه ریزی قبلی پدیدار میشوند. با این وجود، یک برنامه ریزی رسمی-منطقی (ترسیم چشم انداز) همچون نقطه شروعی است برای سفر به دنیای استراتژی.

(Hill & Jones, 2012)

(هینز, 1395) معتقد است که تجربه و تحقیق ثابت کرده که بدون استثنا، سازمان های موفق، رهبرانی داشته اند که در رویارویی با (سه عنصر استراتژیک) تغییر، حرکت سازمان به جلو و ترسیم چشم انداز آینده مورد نظر، سه نکته را جدی گرفته و به آن عمل کرده اند:

·        ساختار؛ نهادینه سازی یک سیستم مدیریت استراتژیک SMS

·        فرآیند؛ برقراری فرایند رهبری و مدیریت

·        محتوی؛ تمرکز بر صادره یا محصول سازمان/خدمت به مشتری

فراموش نکنیم که استراتژی سراسر مزیت نیست! عیوبی نیز دارد. نباید سازمان را آنقدر کلیشه ای تعریف کنیم که پیچیدگی های فراوان سیستم آن از بین برود. (مینتزبرگ و دیگران, 1392)

اثر رویکرد استراتژیک در تصمیم گیری

بهترین راه برای تضمین آینده آنست که خودت آنرا بیافرینی. (هینز, 1395)

(مینتزبرگ و دیگران, 1392) میگوید نداشتن استراتژی در یک سازمان بخودی خود عیب نیست زیرا ممکن است دلیل بر انعطاف سازمان باشد. اما این از موارد نادر است.

مدیران کارکنان اطلاعات هستند. با پردازش اطلاعات مدیران میتوانند تصمیم گیری استراتژیک اتخاذ کنند. (مینتزبرگ و دیگران, 1392) پنج گام برای پردازش و تصمیم گیری را اینگونه ذکر میکنند:

دقت، کدگذاری، حافظه و بازیابی، انتخاب، نتایج

حتی بهترین طرح های استراتژیک در برآورده کردن نتایج دلخواه شکست خواهند خورد اگر مدیران از اطلاعاتی که بطور موثر در اختیارشان است استفاده نکنند. در نتیجه این بسیار مهم است که مدیران استراتژیک استفاده بهتر از اطلاعات را بیاموزند و دلایل اینکه چرا گاهی تصمیمات ضعیف گرفته اند دریابند. یک راه مهم که مدیران می توانند از آنها استفاده کنند کسب دانش و اطلاعاتی است برای درک و مدیریت احساسات خود در طول دوره تصمیم گیری.

(Hill & Jones, 2012)


 

 

 

منابع

 

Hill, C. W., & Jones, G. R. (2012). Essentials of Strategic Management. USA: South-Western. doi:10: 1-111-52519-6

مینتزبرگ, ه., و دیگران. (1392). جنگل استراتژی (نسخه 3). (م. احمدپور, و باقری, مترجم) تهران: جاجرمی. doi:978-964-2928-18-7

هینز, ا. (1395). رویکرد تفکر سیستمی به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (نسخه سوم). (ر. اصلانی, مترجم) تهران: نشر نی. doi:978-964-185-04-3

 

 

۱۲اسفند

تکنولوژی

تصویر از OrbitingFrog

رده بندی محصولات حاصل از تکنولوژی

تکنولوژی را می توان تمام دانش ، کالاها ، فرایندها ،ابزارها ، روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند. (مومنی, 1390) یا به تعریف دیگر, تکنولوژی فوت و فن هایی است که انسانها با بکارگیری آنها نتایج و مصنوعات مادی هدفمند تولید می کنند. (براون, 1382)

گفتنی است (مومنی, 1390)  در کتاب خود تحت عنوان مدیریت تکنولوژی و نوآوری، انواع تکنولوژی را به سه شاخه زیر تقسیم بندی میکند. 

۲۹بهمن

عکس از لوور


این قطعه ی بزرگ برنزی، که اکنون در موزه ی لوور قرار دارد، یک جنش آیینی، به نام جشن طلوع خورشید، را نشان می دهد. در مرکز، دو مرد برهنه دیده می شوند که در حالت نشسته قرار دارند به گونه ای که کف یک پای خود را بر زمین نهاده اند و زانوی دیگر را به سوی زمین خم کرده اند. یکی از این دو فرد، کف دست خود را به سوی دیگری باز کرده تا او محتویات کوزه ای را در درون دست او بریزد. بدن این مردان با ظرافت بسیاری ساخته شده. آنها چشمانی باز و لبخند محوی بر لب دارند. در اطراف این دو شخص وسایل مذهبی شامل کوزه هایی برای هدیه ی شراب  به خدایان، احتمالا نان های نذر شده و چوبهای مقدس به چشم می خورد. در این ماکت برج چند لایه ی زیگورات و معبدی با تراس بلند نیز دیده می شود. نوشته ای که بر این اثر وجود دارد چنین است: «من شیلهاک-اینشوشیناک پسر شوتروک-ناهونته خدمتگزار محبوب اینشوشیناک، شاه انشان و شوش […] یک طلوع خورشید برنزی ساختم.»


منابع

Annie, C., & Arnaud, P. (1998). Sit Shamshi. Retrieved from وبگاه موزه ی لوور: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/sit-shamshi

ماکت 3200 ساله ی نیایشگاه شامشی در شوش، جشن طلوع خورشید. (2011, Dec 1). بازیابی از شبهای بی سحر: https://raeeka.wordpress.com/2011/12/01/

 

۱۸بهمن

تصویر از Science News

175 میلیون سال[1] پیش قاره‌هایی که امروز مجموعه خشکی‌های زمین را تشکیل می‌دهند در یک اَبَرقاره کلان به نام پانگه‌آ کنار هم جمع شده بودند. آفریقا در میانه این همگروهه جای داشت و در واقع برآمدگی شمال غربی آن، پیوندگاه دو قطعه پانگه‌آ، لوراسیا دربرگیرنده آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شمالی و...